Bước 1

Kiểm tra bạn có đủ điều kiện không

Trước khi tạo tài khoản hoặc đăng ký khoản vay, hãy tiết kiệm thời gian bằng cách đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện nhận tài trợ của Jenfi.
1
2
3

VND 100,000,000

Tôi đã đổi ý